DỰ ÁN DỪA HỮU CƠ

  • Vị trí: Huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang
  • Thời gian thực hiện: 4 năm
  • Chứng chỉ: Hữu cơ của USDA (NOP), EU, Nhật Bản (JAS)

  • Diện tích dừa hữu cơ: 2.000 ha
  • Năng suất năm 2022: 16.000 hạt/ha/năm
Hạng mục 2022 2023 2024 2025
Vùng dừa hữu cơ 300 ha 700 ha 1.200 ha 2.000 ha