Quy trình 2: Sơ chế

Các loại trái cây được chuyển đến nhà máy, tại đây nông sản được phân loại thêm lần nữa, chọn lựa những trái đạt chuẩn đưa vào sản xuất.