Thabico - Cuộc sống thanh bình - mơ ước ngày mai sáng tươi

Giới thiệu nước ép & trái cây

Nước ép & Trái cây

Giới thiệu

THABICO TIỀN GIANG

Năm 2019, Công ty Cổ phần Công nghiệp Thực phẩm Thabico Tiền Giang đã đi vào hoạt động với tổng diện tích nhà máy hơn 33,000 m2 tại Xã Bình Ninh, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang, Tỉnh Tiền Giang, sử dụng dây chuyền chế biến và cấp đông siêu tốc OctoFrost IQF Freezer.

THABICO TÂY NINH

Năm 2016, Công ty Cổ phần Công nghiệp Thực phẩm Thabico đã đi vào hoạt động với tổng diện tích nhà máy hơn 30,000 m2 tại Khu chế xuất Linh Trung 3, Tỉnh Tây Ninh, sử dụng công nghệ được phát triển từ Tropical Food Machinery.