Thabico - Cuộc sống thanh bình - mơ ước ngày mai sáng tươi

Nông nghiệp bền vững

của Thabico

Nông nghiệp bền vững

Nâng cao nhận thức của nông dân trong sản xuất nông nghiệp bền vững nhằm cải thiện môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Phát triển kinh tế địa phương và cải thiện sinh kế, nâng cao thu nhập cho nông dân liên kết.

Nâng cao giá trị nông sản địa phương.

Ổn định nguồn nguyên liệu đáp ứng mục tiêu sản xuất của công ty.

Cung cấp những sản phẩm chất lượng cho khách hàng, từ đó nâng cao uy tín và thương hiệu của THABICO trong ngành sản xuất nông nghiệp cũng như thị trường xuất khẩu.

Nông nghiệp bền vững của THABICO

1. Thiết lập vùng dừa hữu cơ với các tiêu chuẩn hữu cơ được chứng nhận.

2. Thiết lập vùng nguyên liệu an toàn và bền vững với Chứng nhận của Rainforest Alliance.

  • Thanh long
  • Chanh dây
  • Quả vải

Đối với nông dân, Công ty mong muốn:

  • Đảm bảo đầu ra cho nông dân.
  • Hỗ trợ nâng cao chất lượng canh tác cho nông dân nhằm đảm bảo chất lượng nông sản và nâng cao thu nhập cho nông dân.
  • Hỗ trợ phát triển các hợp tác xã nông nghiệp nhằm tối đa hóa lợi ích cho nông dân.
  • Tham gia vào các chương trình phát triển cộng đồng địa phương làm cho môi trường tốt hơn cho nông dân.