Chanh

Thành phần 100% Chanh tươi

‘-200 Kg/túi aseptic/phuy
– 20 Kg/túi aseptic/carton
– 20 Kg/ túi aseptic/xô

24 tháng kể từ ngày sản xuất trong điều kiện bảo quản đông lạnh: ≤ -18°C.