Disodium hydrogen phosphate dodecahydrate (Na2HPO4.12H20)

Categories: , , Mã sản phẩm: 5570

Guangdong Guanghua – Chiana

25kg/thùng

24 tháng kể từ ngày sản xuất