Thabico - Cuộc sống thanh bình - mơ ước ngày mai sáng tươi

High Fructose Corn Syrup

High Fructose Corn Syrup

Categories: , , Mã sản phẩm: 5600

Dùng trong sản xuất thực phẩm

25kg/tin can or 200kg/thùng

12 tháng kể từ ngày sản xuất