Nước dừa cô đặc

Categories: , Mã sản phẩm: 5200

Thành phần: 100% nước dừa tươi

-250 Kg/túi aseptic/phuy
– 25 Kg/túi aseptic/pail

– 24 tháng kể từ ngày sản xuất trong điều kiện bảo quản đông lạnh: ≤ -180C.