Sữa dừa

Categories: , Mã sản phẩm: 4276

‘-200 Kg/túi aseptic/phuy
– 20 Kg/túi aseptic/carton

18 tháng kể từ ngày sản xuất trong điều kiện bảo ở nhiệt độ thường