Xoài

Categories: , Mã sản phẩm: 4269

Thành phần 100% Xoài tươi

‘-200 Kg/túi aseptic/phuy
– 20 Kg/túi aseptic/carton

24 tháng kể từ ngày sản xuất trong điều kiện bảo quản đông lạnh: ≤ -18°C.