Thabico Food luôn ý thức bảo vệ môi trường sản xuất, môi trường canh tác nông nghiệp sạch, không gây mất cân bằng hệ sinh thái, hệ thống sản xuất hiện đại bảo vệ môi trường.