Năm 2019, Công ty Cổ phần Công nghiệp Thực phẩm Thabico Tiền Giang đã đi vào hoạt động với tổng diện tích nhà máy hơn 33,000 m2 tại Xã Bình Ninh, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang, Tỉnh Tiền Giang, sử dụng dây chuyền chế biến và cấp đông siêu tốc OctoFrost IQF Freezer.