Thabico - Cuộc sống thanh bình - mơ ước ngày mai sáng tươi

All Services

Công ty Sản xuất và Thương mại THANH BÌNH (THABICO) thành lập năm 2000, là công ty hàng đầu về Nguyên liệu Thực phẩm, Dược liệu, Mỹ phẩm & Chăm…

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thực Phẩm Thái Bình Dương (PFT) thành lập năm 2008 là đơn vị tiên phong trong ngành sản xuất các sản phẩm có giá…

Heirloom and hybrid seeds are both permitted in organic farming systems. Genetically modified organisms are not permitted, nor are seeds treated with non-organic fungicides or pesticides.

Organic examples include cover crops, green waste compost, processed chicken feathers, processed fish and seaweed products, chicken feathers, gypsum and sulfur.

There are not many effective organic herbicides. Hand weeding and maintaining clean fields are the most effective methods. There are some plant oils, natural acids, and flame

Với phương châm nhân sự là tài sản của doanh nghiệp, Thabico Food chú trọng công tác đào tạo, chăm lo đời sống và tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp thân thiện để cán bộ nhân viên liên kết chặt chẽ cùng nhau tạo nên một Thabico Food bền vững và phát triển mạnh mẽ.

Thabico Food luôn đồng hành cùng địa phương, thực hiện hợp tác với nhiều chính sách nhằm đảm bảo lợi ích và gia tăng giá trị kinh tế nơi hoạt động kinh doanh.