Thabico - Cuộc sống thanh bình - mơ ước ngày mai sáng tươi

Sứ mệnh

Với phương châm nhân sự là tài sản của doanh nghiệp, Thabico Food chú trọng công tác đào tạo, chăm lo đời sống và tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp thân thiện để cán bộ nhân viên liên kết chặt chẽ cùng nhau tạo nên một Thabico Food bền vững và phát triển mạnh mẽ.

Thabico Food luôn đồng hành cùng địa phương, thực hiện hợp tác với nhiều chính sách nhằm đảm bảo lợi ích và gia tăng giá trị kinh tế nơi hoạt động kinh doanh.

Thabico Food luôn ý thức bảo vệ môi trường sản xuất, môi trường canh tác nông nghiệp sạch, không gây mất cân bằng hệ sinh thái, hệ thống sản xuất hiện đại bảo vệ môi trường.

Với trọng tâm lấy chất lượng và giá cả ổn định là lợi thế tạo lòng tin với khách hàng, chúng tôi cố gắng hết mình để là đối tác tin cậy của khách hàng và giữ vững mối quan hệ hợp tác bền vững.