Hội nghị ‘Triển khai vùng trồng dừa hữu cơ’ vừa được Ủy ban Nhân dân huyện Chợ Gạo, Tiền Giang và Công ty cổ phần công nghệ thực phẩm Thabico tổ chức ngày 12/1.

Ký kết hợp tác giữa Thabico và UBND huyện Chợ Gạo, Tiền Giang.

Ký kết hợp tác giữa Thabico và UBND huyện Chợ Gạo, Tiền Giang.

Hội nghị “Triển khai vùng trồng dừa hữu cơ”  tại huyện Chợ Gạo, Tiền Giang nhằm định hướng tầm nhìn phát triển nông nghiệp hữu cơ cụ thể là trồng dừa. Đồng thời, hội nghị “Triển khai vùng trồng dừa hữu cơ” cũng đặt ra mục tiêu và liên kết Nông Dân – Hợp Tác Xã – Doanh nghiệp nhằm nâng cao chuỗi giá trị nông sản tại địa phương và góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu của nông sản Việt ở thị trường toàn cầu.

Hội nghị “Triển khai vùng trồng dừa hữu cơ” đã công bố Đề án quy hoạch và chính sách hỗ trợ địa phương phát triển vùng dừa hữu cơ, tiêu chuẩn được chứng nhận hữu cơ quốc tế và mô hình liên kết chuỗi giá trị nông sản từ trồng trọt – thu mua – chế biến nông sản ứng dụng quy trình và công nghệ hiện đại.